Category:

Komentarze to też przemoc

Komentarze są różne. Często są to niewybredne komplementy dotyczące wyglądu dziewczyny. Natarczywe zaproszenia na kawę albo próby towarzyszenia w drodze do domu czy na spotkanie. Komentarze same

Posted On :
Category:

Dzwoń po pomoc

Policja, „Niebieska linia”, czyli Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, telefony zaufania działające przy rozmaitych organizacjach pozarządowych – miejsc, gdzie można się zgłosić

Posted On :
Category:

Przemoc seksualna

Przemoc seksualna jest zjawiskiem powszechnym, jednak bardzo trudno o niej mówić – zwłaszcza osobom, które jej doświadczyły. Ma ona różne formy – to zarówno molestowanie, gwałt, jak i przybierające

Posted On :