Małżeństwo, a związek parterski

Małżeństwo? Jak w dzisiejszych czasach jest ono postrzegane? Jak współcześnie kształtują się relacje damsko-męskie?

Małżeństwo

Małżeństwo to związek o statusie prawnym dwojga ludzi, który do niedawna traktowany był jako relacja trwała. Dzisiaj postrzeganie to znacznie się zmieniło. Małżeństwa zawierane kilkadziesiąt lat temu, trwały ze sobą do końca życia. W ich przypadku „na dobre i na złe”, rzeczywiście oznaczało bycie ze sobą zarówno w dobrych, jak i trudnych chwilach, aż do śmierci. Dzisiaj pomimo składanych przysiąg, czy to w urzędzie stanu cywilnego, czy to w kościele, coraz częściej nasze małżeństwo kończy nie śmierć partnera, a rozwód, który stał się bardzo powszechny. Rozwodem kończy się coraz większa liczba małżeństw. Nie potrafimy budować trwałych i szczęśliwych relacji. Zamiast chcieć naprawiać relację, dużo prościej i łatwiej jest ją po prostu zakończyć.

Wiele małżeństw rozwodzi się ze względu na zdrady drugiej osoby. Te z kolei mają miejsce, ponieważ jesteśmy bombardowani bodźcami. Dzisiejszy świat stoi na erotyczności. Z każdej strony mamy dostęp do pokus, którym tak trudno jest się oprzeć. Kolejny powód niepowodzeń małżeństw to przekonanie, że jeśli zawarliśmy związek małżeński, nie musimy się już starać. Oczywiście dużo trudniej jest się rozwieść, niż po prostu odejść (w przypadku związków partnerskich), jednak równie łatwo jest tę relację zepsuć. Jeśli nie staramy się w małżeństwie, nie rozmawiamy ze sobą, nie adorujemy drugiej strony, nasza relacja pomału gaśnie.

Związki partnerskie

Związki partnerskie to współcześnie jeden z najpopularniejszy rodzajów relacji damsko-męskich.

Coraz większa liczba młodych osób decyduje się na trwanie w związku partnerskim, a nie na zawieranie małżeństwa. Małżeństwo młodym ludziom wydaje się zbyt ograniczające. Młodych do małżeństwa zraża ilość rozwodów, a także koszty z nim związane. Ponadto związek partnerski daje możliwość szybszego zakończenia relacji. Na marginesie warto także dodać, że ludzie będący w związkach partnerskich dużo bardziej starają się pielęgnować relację. Minusem takich relacji jest brak dostępu do informacji m.in. na temat stanu zdrowia drugiej ze stron (choć to i tak współcześnie się zmienia).

zestawy erotyczne