Marginalizacja

W potocznym ujęciu bardzo często mylnie ujmuje się marginalizację, sądząc, że osoby dotknięte tym zjawiskiem powinno poddawać się procesowi resocjalizacji, który polega na modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w zbiorowości.

A z czego wynika ta błędna interpretacja? Nie ulega wątpliwości, że jest to spowodowane niedostatecznym zrozumieniem marginalizacji, która zgodnie z definicją jest wykluczeniem z udziału w życiu społecznym jednostek lub grup społecznych w stosunku do ich otoczenia społecznego.

www.eaf-eg.org

Wykluczenie rozumiane jest więc jako niemożność bycia uczestnikiem ważnych społecznie aspektów gospodarczych, kulturowych czy politycznych życia zbiorowego.

Jednakże marginalizacja nie wiąże się z wadliwym systemem norm czy wartości, który byłby powodem do rozpoczęcia procesu resocjalizacji.

Zjawiska społeczne, które wiążą się z psychologicznymi prawidłowościami bywają często mylone, z czego wynika wiele niejasności i nieporozumień.

Warto więc spróbować zrozumieć niektóre z nich i poznać ich dokładne definicje, aby lepiej odnajdywać się w społeczeństwie.

fizjoterapia luboń www.pomocnia-poznan.pl