Schronisko dla nieletnich

Schronisko dla Nieletnich, czyli SdN jest specjalnego rodzaju placówką opieki. Miejsca te powstały po to, by przeprowadzać pełną resocjalizację trudnej młodzieży. Do Schronisk dla Nieletnich trafiają osoby, podejrzewane o popełnienie przestępstwa czy też czynu karalnego. W Polsce istnieją dwa rodzaje schronisk dla nieletnich.

Pierwszym z nich jest schronisko zwykłe. Do tego rodzaju placówek trafiają osoby, u których zachodzi podejrzenie chęci ukrycia się przed wymiarem sprawiedliwości. Często zdarzają się również nieletni o niejasnej tożsamości, trudnej do ustalenia. Ponadto, takie instytucje zajmują się też osobami, dopuszczającymi się zacierania śladów po popełnionym przez siebie przestępstwie.

Oprócz tego, do schroniska zwykłego trafiają jeszcze osoby, które z różnych powodów nie mogą zostać umieszczone w zakładzie poprawczym. W takim przypadku nieletni przebywa w schronisku maksymalnie do trzech miesięcy. Oprócz schroniska zwykłego istnieje również schronisko interwencyjne. Do takiej placówki wysyła się nieletnich, którzy stwarzają zagrożenie dla innych i nie nadają się do umieszczenia w schronisku zwykłym.

Instytucje interwencyjne przyjmują ponadto młodzież, oskarżoną o popełnienie czynu karnego.

Producent witamin Formeds szkola-masazu.com.pl